Strid om Lunedet i Karlskoga

Knappfors Vänner i Karlskoga har lämnat in en överklagan till länsrätten, för att få rätt att driva verksamheten vidare vid Lunedets friluftsområde.
Karlskoga kommun har arrenderat ut området till ett handelsbolag, och Knappfors Vänner anser att kommunen brutit mot ett muntligt avtal. Monika Näsman på Kultur- och föreningsnämnden i Karlskoga menar å sin sida att allt har gått rätt till, men att det inte funnits något skriftligt kontrakt eftersom Knappfors Vänner inte velat skriva under något sådant.