(S) arbetarkommun kommenterar debattklimatet i Kumla fullmäktige

3:07 min

Dan-Åke Mobergs, (S) agerande i kommunfullmäktige i Kumla har ifrågasatts starkt de senaste dagarna. Nu kommenterar arbetarkommunen fullmäktigeordförandens uppträdande.

– Det var en väldigt långdragen process. Det var många som inte tillförde så mycket till debatten. Så Dan-Åke Moberg ville väl styra upp mötet litegrann. Och sådana här saker möter man från alla håll, säger Stefan Svensson som är arbetarkommunens ordförande.

– Man ska ha respekt för demokratin och i kommunfullmäktige måste vi hålla oss till relevant fakta. Och i min bok är inte Wikipedia någon faktabank som man kan lita fullt och fast på, säger Svensson med tanke på att det var om den kända nätsidan som ordväxlingen handlade om.

Och Stefan Svenssom menar att det inte bara var Dan-Åke Mobergs beteende som var kommenterbart.

– Självklart ska man bemöta alla med respekt, men man ska också hålla sig till ämnet.

Arbetarkommunens styrelse ska ha möte i januari och Stefan Svensson tror att frågan kommer upp då, men för honom är det klart; Dan-Åke Moberg har hans fortsatta förtroende.