Husby: Satsa på skolan - inte bara på polisinsatser

1:48 min

Efter polisens satsningar mot den öppna droghandeln i Husby, kraftsamlar nu lokala föreningar bakom ett upprop för upprustning av skolan, utbildning och arbete.

Liksom många andra Husbybor anser Nagat Abubaker att skolan misslyckats med sitt uppdrag i områden runt Järva.

– Det är katastrofalt. Lärarna är utan utbildning, klasserna är stora, det är oroligt och barnen får ingen ro. Det saknas resurser att lägga ut på barnen och skolorna i de här områdena. Skolorna är förkastliga och många väljer att flytta sina barn till skolor på andra sidan stan, säger hon.

Nagat Abubaker säger också att föräldrarna, som ofta själva saknar utbildning, får axla det undervisningsansvar som skolan misslyckats med.

Bilden stämmer överens med Skolverkets statistik. I år har till exempel bara 37 procent av eleverna i Husbygårdsskolan gymnasiebehörighet.

Efter polisens satsningar mot den öppna narkotikaförsäljningen i Husby samlas nu föreningar i ett upprop och kräver långsiktiga sociala lösningar med en bättre skola i fokus.

Sedan polisens satsning Operation Fenix i Järva har fler tungt kriminella än någonsin tidigare lagförts. Emir Gazibegovic, inspektör på Fenix, håller med föräldrar i Husby om att fler än polisen måste satsa där.

– Fenix-projektet hade behövts startas under ett paraply tillsammans med stadsdelen, socialtjänsten, skolan och försäkringskassan. Vi behöver samarbeta långt mer än vad vi gör just nu, säger han.

Men utbildningsförvaltningen tillbakavisar kritiken och säger att det redan satsas extra resurser på skolor i utsatta områden.

– Det vi gör med skolorna på Järvafältet är att med vårt socioekonomiska fördelningssystem så får de här skolorna dubbel skolpeng. De här skolorna har den högsta lärartätheten i Stockholm, de har flest andel förstelärare samt de minsta undervisningsgrupperna. Så, vi satsar på de här skolorna, säger Lee Orberson, grundksolechef i Stockholm.

– Det som är den stora utmaningen är den sociala kontexten som slår igenom i skolan. Och vi har bra skolor och bra verksamheter, men det är en utmaning att hitta rätt och bli bättre i vårt kompensatoriska uppdrag.

Hur ska ni reparera skadan, hur många år till ska det få fortsätta se ut som det gör?

– Vi kämpar hela tiden för att förbättra verksamheten. Detta mönster är något som varit en längre tid. Vi är inte nöjda med resultaten och vi vill fortsätta att förbättra verksamheten för våra elever. Det vi behöver titta på är hur vi kan få störra effekt av de stora resurser vi lägger på skolorna, men det finns inga enkla lösningar på det, säger Lee Orberson.