Kvinnlig medling ska minska konflikter

1:04 min

Sverige vill satsa på ett nätverk av kvinnor som ska kunna medla i internationella konflikter. Nu presenteras de fyra första medlemmarna.

Utrikesminister Margot Wallström konstaterar att konflikterna i världen blir allt fler, samtidigt som den kvinnliga representationen i fredsprocesser är låg. Detta trots att man vet att de avtal som kvinnor är med och tar fram håller bättre.

– I de senaste överläggningarna i Wien om konflikten i Syrien så fanns det 18 män och en kvinna runt bordet, och mellan 1992 och 2011 var mindre än tio procent av deltagarna vid förhandlingsborden kvinnor, säger Margot Wallström.

Det är därför som Folke Bernadotteakademin har fått i uppdrag att sätta ihop ett svenskt medlingsnätverk för kvinnor. Det ska bestå av omkring 30 personer och kopplas samman med andra kvinnliga nätverk runt om i världen.

En av de fyra som nu är klara för nätverket är Marie Jacobsson, folkrättsrådgivare på Utrikesdepartementet. Hon konstaterar att få i dag ifrågasätter behovet av kvinnlig representation i regeringar och parlament.

– Men om vi tittar på medlingsprocesser, domare i internationella domstolar eller de som representerar de tvistande parterna i världen, så är det en mikroskopisk procent kvinnor, de är helt enkelt inte där, säger hon.

Marie Jacobssons fokus är förebyggande åtgärder. 

– Det handlar om att bistå stater eller organisationer som behöver hjälp att lösa en tvist innan det blossar upp, säger hon.

De andra tre som är klara för det svenska medlingsnätverket är Karin Landgren som tidigare var FN:s generalsekreterare Ban Ki-moons särskilda representant till Liberia, Lena Sundh, ambassadör i Angola och Marika Fahlén, diplomat med många års erfarenhet inom FN.