Flyktingfrågan kan avgöra brittiskt EU-medlemskap

1:08 min

I dag samlas EU:s ledare till toppmöte i Bryssel. Ett av ämnena kommer att bli Storbritanniens krav på nya villkor för landets medlemskap i unionen.

Samtidigt visar flera opinionsundersökningar, att det är fullt möjligt att britterna kommer att rösta för att lämna EU i den kommande folkomröstningen om medlemskapet.

Men det ser ut som om premiärminister David Cameron inte kommer att få igenom sina mest kontroversiella krav.

Den senaste opinionsundersökningen publicerades i går. Den visar fortfarande en liten övervikt för att Storbritannien ska vara kvar inom EU.

Den visar samtidigt, att om David Cameron skulle misslyckas med att få igenom sitt krav på att minska invandringen från andra EU-länder till Storbritannien, så svänger opinionen, då vill en majoritet att landet ska lämna unionen.

Och det är just det som ser ut att vara på väg att hända. David Cameron kommer i dag att argumentera för att Storbritannien ska få rätt att införa en regel seom säger att inga EU-medborgare som flyttar till Storbritannien och börjar jobba ska ha rätt till någon form av bidrag un der de första fyra åren.

Det står redan klart, att nästan alla andra EU-ledare kommer att säga nej till det kravet. De anser att det strider mot EU:s regel om att inga EU-medborgare får diskrimineras på arbetsmarkanaden.

Just frågan om invandringen ser ut att bli den som avgör hur det går i folkomröstningen om EU-medlemskapet som David Cameron har utlovat senast år 2017.

Det är den politiska frågan som står allra högst på britternas lista. Och det är en fråga som vuxit i opinionen i takt med flyktingkaoset i Europa.