Regeringen pressas om myndighet för jämställdhet

3:27 min

En statlig utredning föreslog nyligen att regeringen ska inrätta en särskild jämställdhetsmyndighet i Sverige. Dessutom finns ett starkt internt tryck på ansvarig minister Åsa Regnér att agera.


Både Socialdemokraternas kvinnoförbund och Miljöpartiet anser att det krävs en egen myndighet för jämställdhetsfrågor - för att minska klyftorna mellan kvinnor och män.

- Jämställdhetsarbetet behöver hållas ihop mer strategiskt, och någon måste vara ansvarig och följa upp våra jämställdhetspolitiska mål, säger Annika Hirvonen Falk, Miljöpartiets jämställdhetspolitiska talesperson.

Vad är problemet med hur det ser ut i dag när det gäller organiseringen?

- Det är utspritt, och ingen har ett tydligt samlat ansvar. Insatser som görs utvärderas inte tillräckligt bra, och det gör att vi inte har en ordentlig styrning av jämställdhetspolitiken, säger hon.

Utvecklingen mot ett jämställt samhälle går alldeles för långsamt - och i vissa fall bakåt - lyder slutsatsen i den jämställdhetspolitiska utredningen, som blev klar i oktober.

Därför är det nödvändigt att bilda en expertmyndighet för jämställdhetsfrågor, med ansvar att följa upp, samordna och utvärdera, anser den statliga utredaren.

Förslaget är just nu ute på remiss - och ansvarig minister Åsa Regnér vill ännu inte säga vad hon tycker.

- Jag delar analysen och slutsatsen att vi måste stärka styrningen av det här politikområdet, som alla andra. Därför tycker jag att förslagen om en myndighet är väldigt intressanta. Men jag väntar in remissvaren och vi kommer att återkomma med regeringens ståndpunkt senare, säger Åsa Regnér.

Men det finns starka interna krav på att Åsa Regnér ska säga ja till en jämställdhetsmyndighet. Det är ett mycket viktigt verktyg för en feministisk regering, tycker alltså Miljöpartiet.

Även Socialdemokraternas kvinnoförbund vill att den egna regeringen snarast ska ge en ny myndighet ansvar för jämställdhetsfrågorna. Så här säger Carina Ohlsson, som är kvinnoförbundets ordförande.

- Jag förutsätter att man följer utredningens förslag på det här området.

Vad skulle konkret bli bättre med en myndighet, hoppas ni?

- Dels att man bevakar frågan hela tiden, så man inte behöver tillsätta utredningar och utredningar ska komma med förslag, utan att det faktiskt är en myndighet som har en kontinuitet att se över läget.

Regeringens budgetpartner Vänsterpartiet har länge krävt att en jämställdhetsmyndighet ska bildas. Rossana Dinamarca, jämställdhetspolitisk talesperson, förväntar sig att utredningens förslag förverkligas.

- Det är viktigt med en myndighet som kan bevaka hur jämställdheten ser ut, och att man jobbar aktivt mot könsdiskriminering. Men det är också viktigt med kunskapsutvecklingen och kunskapsspridningen.

Vad tyder på att jämställdheten blir bättre av en ny myndighet?

- Det handlar naturligtvis om hur myndigheten arbetar, men jag tror att det är viktigt att man ändå har någon som arbetar aktivt. Det har vi inte i dag. Vi saknar det och vi märker att det går alldeles för långsamt, säger Rossana Dinamarca.

Sverigedemokraterna samt tre av de borgerliga partierna - Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna - tror inte att ytterligare en myndighet leder till ökad jämställdhet.

Desirée Pethrus är Kristdemokraternas jämställdhetspolitiska talesperson.

- Vi har principiellt varit emot att skapa fler myndigheter, vi vill snarare försöka avveckla myndigheter, vi tycker att det finns för mycket byråkrati. Därför tror vi inte heller att det här är rätt väg att gå.

Men den förra jämställdhetsministern, Liberalernas Maria Arnholm - som tillsatte utredningen - tycker att förslaget om en expertmyndighet är "intressant".

- Vi har långt kvar till jämställdhet i Sverige, och jag tror att det skulle finnas en idé att ha en myndighet som bevakar, samlar kunskap och leder arbetet för ökad jämställdhet, säger hon.