Facket: Kustbevakningen har stor personalbrist

3:12 min

Kustbevakningen har under 2015 varit på två större internationella insatser som varit personalkrävande. Facket menar att de måste rekrytera mer personal för att klara av räddningsinsatser i Medelhavet.

Kustbevakningen tog inte in någon ny personal, så kallade aspiranter, under åren 2009, 2010 och 2014 på grund av dålig ekonomi.

Det gör att myndigheten i dag saknar över 40 anställda i den operativa verksamheten – vilket är nästan tio procent av personalen.

– Just nu är vi för lite personal, helt klart. Under 2015 har vi varit på två mycket viktiga uppdrag i Medelhavet. Det tar mycket personal att vara iväg och vi vill ju fortsätta med de uppdraget, så det behövs mer folk, säger Joakim Lagergreén, ordförande för den fackliga organisationen TULL-kust.

Räddat många människor
Under året har Kustbevakningen varit på två internationella insatser i Medelhavet där de räddat över 7 000 flyktingar som varit i sjönöd – under uppdraget i somras hade myndigheten 50 anställda på plats.

– När det gäller insatserna där nere, så är det ett nytt inslag för Kustbevakningen, i alla fall i den omfattningen. Från vår sida vill vi inte ställa de insatserna mot insatserna här hemma för vi vet hur otroligt viktiga de är, säger han. 

Hur har insatserna påverkat verksamheten i Sverige?
– Det har varit rimliga konsekvenser. Vi har planerat det väldigt bra. Men visst har vi gjort färre kontroller och haft mindre beredskap, säger Anders Kjaersgaard, överdirektör på Kustbevakningen.

Anders Kjaersgaard, överdirektör för Kustbevakningen, menar att det helt enkelt finns för lite personal. 

– Så kan man sammanfatta det, säger han. 

Kustbevakningen har nu en stabil ekonomi efter att de fått ökat anslag av regeringen.

Flera nya
I höstas började 30 aspiranter på myndigheten.  

– Vi tittar på att utöka det till nästa år. För att snabbare bli av med personalbristen så skulle det vara aktuellt med 50 aspiranter, säger Anders Kjaersgaard.

Finns det fler alternativ?
 Det kan bli aktuellt att anställa civila medarbetare som till exempel kan vara kapten på ett fartyg. Men ingeting är klar än.