Sandöns fyrar renoveras

Sjöfartsverket renoverar just nu de tre fyrarna på Gotska Sandön. Fyrarna är i bra skick idag, enligt platschefen på Sandön - Hans Hörlin - men det är ändå dags för en översyn, eftersom det är omkring 20 år sedan de renoverades senast.
Järndetaljerna ska blästras och målas, taken ska ses över och lanterninerna ska tätas. Sjöfartsverket beräknar att det tar två veckor att renovera fyrarna.