Kulturskolepeng fördelas efter "kvalitetshöjande åtgärder"

1:47 min

Nu har regeringen bestämt sig för hur den vill att dess 100 miljoner kronor till Kulturskolan nästa år ska användas.

Pengarna ska användas för att stödja kvalitetshöjande åtgärder, och vad som kan avses med det berättar kulturminister Alice Bah Kuhnke:

- Ytterst är det Kulturrådet som kommer att sätta definitionen, men det skulle kunna vara ett brett utbud av lärare på musik- och kulturskolan. Det skulle kunna vara fortbildning av befintliga lärare, det kan vara att öka antalet elevplatser på Kulturskolan - det är en kvalitetsindikator, eller att kunna erbjuda ett större utbud av kurser och av instrument, säger Alice Bah Kuhnke.

Varför gör ni det här?

- Därför att vi vill att så många barn som möjligt ska få chansen att pröva på ett instrument eller att stå på scen, svarar Bah Kuhnke.

En kommun som anses ha vidtagit kvalitetshöjande åtgärder ska få del av de 100 miljoner kronorna för att kunna sänka eller bibehålla sina avgifter. Idag varierar avgifterna kraftigt mellan kommunerna, mellan 0 och 1700 kr per termin och elev. Snittet är ungefär 650 kr per termin och elev. Vid bedömningen ska Kulturrådet också ta hänsyn till kommunens ekonomi.

Så här kommenteras förordningen av Kulturskolerådets generalsekreterare Torgny Sandgren:

- Ja, vad jag förstår har ju kulturministern tidigare sagt att det här är första steget, att försöka ta itu med avgifterna, men det pågår ju en utredning om vilken nationell politik vi ska ha för Kulturskolan och där hoppas vi att regeringen tar ett bredare ansvar för att exempelvis säkra kompetensförsörjningsfrågan. Vi har ju problem med att hitta lärare till Kulturskolan idag, men det behövs ju också en kontinuerlig uppföljning av kulturskoleverksamheterna - ja, vilken betydelse exempelvis avgifter har och vilka andra hinder det finns för att nå ett breddat deltagande, säger Sandgren.