Lagrådet ger klartecken för amorteringskrav

1:43 min

Det finns inga hinder i grundlagen mot ett amorteringskrav, slår Lagrådet fast. Regeringens förslag om amorteringskrav på nytagna lån får därmed grönt ljus och ska skyndas genom riksdagen.

– Lagrådet bekräftar det vi sagt hela tiden att förslaget vilar mot solid laglig grund. Det innebär att vi går vidare med en proposition till riksdagen som kan antas under våren och att Finansinspektionen får mandat att gå vidare med ett amorteringskrav, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Redan i augusti ville regeringen ha ett amorteringskrav på plats, detta för att hejda prisrallyt på bostadsmarknaden. Men Finansinspektionen fick kalla fötter sedan bland annat kammarrätten i Jönköping sagt att reglerna strider mot grundlagen.

Nu har alltså Lagrådet sagt sitt och enligt Per Håkansson chefsjurist på Finansinspektionen väger Lagrådet tyngre än enskilda domstolar.

– Lagrådet som har till uppgift att granska lagförslags enlighet med grundlagen säger att det inte finns något problem och det är vad som är det betydelsfulla, säger Per Håkansson.

Banker och kreditinstitut som inte följer de nya reglerna kan varnas eller bötfällas av Finansinspektionen. Men låntagarna straffas inte.

 – Om bankerna bryter mot de kommande reglerna om amorteringskrav, ja då kan Finansinspektionen ingripa. Däremot kan inte Finansinspektionen, eller någon annan heller, gå på låntagarna, säger Per Håkansson.

Nyproducerade bostäder ska undantas från amorteringskravet, för att gynna bostadsbyggandet. Och Per Bolund ser inga svårigheter att få amorteringskravet genom Riksdagen.

– Det finns en unikt bred samsyn kring det här förslaget i Sveriges Riksdag så jag ser det som osannolikt att det skulle uppstå problem under resans gång nu när vi har haft en sådan gedigen process redan innan förslaget når riksdagens bord, säger finansmarknadsminister Per Bolund.