Skåne

Självskadepatient får lägga in sig själv

3:32 min

I Skåne ska patienter med självskadebeteende kunna lägga in sig själva. Metoden med så kallade brukarstyrda inläggningar ska testas och utvärderas i ett forskningsprojekt vid Lunds universitet.

– Det innebär att individen som söker vård får möjlighet att lägga in sig själv, när de upplever att de behöver slutenvård. De får göra det max tre gånger i månaden och max tre nätter åt gången med den här metoden, säger Sofie Westling, forskare och läkare inom psykiatrin i Region Skåne.

Slutenvården har inte hängt med

Det är vanligt med självskadebeteende. En ny, nationell undersökning visar att ungefär varannan person som får vård inom psykiatrin har skadat sig själv under det senaste halvåret. För personer med allvarligt självskadebeteende har behandlingsmetoderna i öppenvården blivit mycket bättre de senaste åren, men slutenvården har inte hängt med.

Det finns ingen vetenskap som talar för att den heldygnsvård vi idag erbjuder faktiskt hjälper vid långvarigt och upprepat självskadebeteende.

– För enstaka individer finns det erfarenheter som talar för att de till och med kan försämras i slutenvården. Dessutom är det flera personer med självskadebeteende som blir inlagda långa perioder utan att de får någon säker effekt av behandlingen från slutenvården, säger Sofie Westling.

Kontroll över symptomen

Tanken med forskningsprojektet är att patienter som behandlas i öppenvården vid akuta kriser ska kunna lägga in sig. Patienten ska lära sig att ta kontroll över sina egna symptom innan det blir farligt.

Brukarstyrda inläggningar har använts i Nederländerna i några decennier. Erfarenheterna är goda, men metoden har aldrig utvärderats vetenskapligt. Forskaren Sophie Liljedahl har nu tillsammans med en nederländsk expert standardiserat arbetssättet. Det handlar till exempel om hur vården ska utformas och om hur patienterna ska bemötas.

– De hade ett varmt och välkomnande sätt att möta individer som använde sig av brukarstyrda inläggningar, och vi antar att det här varma och välkomnande sättet spelade roll för de nederländska erfarenheterna, säger hon.

Personalen utbildas

Psykiatripersonal i Skåne utbildas nu i metoden, och i Lund och Malmö är de första patienterna redan igång. Förhoppningen är att starta i Kristianstad och Helsingborg under våren.

Målgruppen är personer med pågående allvarligt självskadebeteende eller suicidnära beteende som har behov av heldygnsvård.

Målet är 124 deltagare, men hälften lottas till en kontrollgrupp som inte får tillgång till brukarstyrda inläggningar under det första året. Båda grupperna kommer att följas och jämföras vad det gäller till exempel mående och vårdbehov. De patienter som får testa brukarstyrda inläggningar skriver ett kontrakt, där vården ansvarar för att ta emot patienten i ett tidigt skede, och patienten för att be om hjälp innan han eller hon skadar sig.

Platsbrist oroar

Ett orosmoment från vårdens sida är att det inte ska finnas någon ledig vårdplats, när patienten kommer och vill lägga in sig. Det har man löst genom att avsätta särskilda vårdplatser, och på sikt räknar man till och med med att metoden kommer att lätta på trycket, eftersom sängarna används på ett mer funktionellt sätt.

Budskapet är att du är varmt välkommen. Det kanske inte finns en bäddad säng när du kommer, men det kommer vi att lösa under dagen