Fler egenföretagare går med i facket

3:51 min

Fler egenföretagare går med i facket. Preliminära siffror från fackförbundet Unionen visar på en medlemsökning bland egenföretagare med omkring 17 procent 2015. 

– Som egenföretagare är man mycket själv och jag tycker det är bra att ha stöd av andra. Jag gillar facket, säger kommunikationkonsulten Tina Sayed Nestius i Stockholm.

Trots att Tina Sayed Nestius beskriver sig som en trygghetsnarkoman, valde hon att sluta på sitt gamla jobb för att istället satsa allt på den egna firman. Tack vare medlemskapet i facket får hon gemenskap och tillgång till juridisk hjälp som hon annars inte skulle ha haft. Inte minst får hon en inkomstförsäkring som ger ekonomisk trygghet om hon skulle behöva lägga ner firman. 

– Det tror jag är viktigt för många människor. Det gör jättemycket att man får ett extra ekonomiskt skyddsnät, säger Tina Sayed Nestius.

Unionen är det svenska fackförbund som vuxit snabbast de senaste åren. Sedan de tillät egna företagare att ansluta sig 2008 har också den gruppen vuxit med flera hundra procent.

Siffrorna för 2015 är inte fullständiga än men visar preliminärt på en ökning med 17 procent under 2015, till över 9 000 medlemmar i gruppen egenföretagare.

Akademikerfacken i SACO ser också en liten ökning de senaste åren vad gäller personer med enskild firma. Detsamma gäller Journalistförbundet, där antalet frilansmedlemmar ökat i år.

Lars Jagrén, chefsekonom på Unionen, förklarar ökningen dels med att egenföretagarna generellt blivit fler, men också med att många egenföretagare känner sig mer ensamma i dag. För dem kan ett fackligt medlemsskap vara ett sätt att minska otryggheten, säger Lars Jagrén.

– Som företagare varken kan eller ska man ha ett hundraprocentigt skydd, för man har ju alltid affärsrisken. Men det gäller att minska de onödiga riskerna, typ: Vad händer om jag blir sjuk? Vad gäller med min pension? Där kan vi definitivt hjälpa till, säger Lars Jagrén.

Vad tror du om utvecklingen framöver?

– Jag tror det kommer att fortsätta. Egenföretagare och små företag kommer att bli viktigare och viktigare. Även egenföretagare i facket tror jag kommer att bli fler, eftersom vi har uppenbara problem både försäkringsmässigt och trygghetsmässigt.

Professorn i sociologi Anders Kjellberg vid Lunds universitet har forskat mycket kring fackförbundsfrågor. Han håller med om att det är förändringar på arbetsmarknaden som driver på utvecklingen. Att allt fler egenföretagare går med i facket ser han som naturligt, men också som ett kvitto på att jobbsitutionen för många i dag är mer otrygg än den var tidigare.

– Många som tidigare varit anställda uppträder som egenföretagare. Eller att man varvar perioder av egenföretagande, anställning och arbetslöshet. Man lever under otrygga förhållanden. Det är ett motiv att gå med i facket, att få trygghet i form av försäkringar, men också att man har någon att fråga när olika problem uppstår, säger Anders Kjellberg. 

Kommunikationskonsulten Tina Sayed Nestius i Stockholm tycker att det är bra att fler och fler egenföretagare går med i facket. På så sätt slipper man som företagare till exempel kunna allt om allt utan kan få hjälp om något oförutsett inträffar. Och många människor tillsammans har mer kraft, säger hon.

– Ju fler man är i en anslutning desto starkare är man, om man skulle råka ut för något. Jag tror det är bra med ett förbund som förhoppningsvis har många kompetenser som jag saknar.