Myndigheterna rustar återigen upp totalförsvaret

1:45 min

Sverige kommer att återuppta planeringen av ett totalförsvar, efter att det har legat vilande i drygt 20 år. Syftet är att få en samhällsberedskap med både militära och civila försvarsinsatser. 

– Det man säger från regeringen är att vi ska återuppta arbetet med ett civiltförsvar. Det har ju legat i malpåse under ett antal år när omvärldsläget har varit mer gynnsamt, men nu när vi ser ett försämrat omvärldsläge så behöver vi även öka förmågan inom det civila försvaret, säger Karin Börjesson som är ansvarig på enheten för social hållbarhet och samhällsfrågor vid länsstyrelsen i Norrbotten.

Det som inträffar när man ska jobba med det civila försvaret och går in i en höjd beredskapssituation är att samhället ska omrikta sina resurser för att kunna stödja Försvarsmakten för att dem ska kunna upprätthålla sin verksamhet, förklarar Karin Börjesson. 

Vid regeringssammanträdet den 11 december fattades beslutet om en ny totalförsvarsplanering och i uppdraget ingår att planera den samlade beredskapen för ett väpnat angrepp mot Sverige.

Samtliga statliga myndigheter ska återuppta planeringen för ett civil försvarsberedskap i ett krigsläge och i nuläget är det länstyrelserna i landet som fått i uppdrag att samordna det civila försvaret.

För det militära försvaret blir det ingen större skillnad. I Norrbotten har man sedan tidigare ett gott samarbete mellan länsstyrelsen och Försvarsmakten.

– Om vi tar det här lokalt i Norrland så har vi ju ett väldigt bra samarbete med regionalsamverkansforum, där både länsstyrelser, kommuner i norr och även ett antal större företag är med och samverkar i den här regionen, säger Carl-Johan Edström är flottiljchef vid F21 i Luleå.

Han menar att det goda samarbetet som redan är igång kan tas in i den nya totalförsvarstanken.

Länsstyrelsen har redan idag ansvaret för samordning vid eventuella krissituationer och det här blir ytterligare en uppgift. 

– Problematiken tycker jag handlar ganska mycket om att man inte kan räkna in samma resurser två gånger. Vi kan inte både använda resurser för att hantera samhällsstörningar som är precis samma resurser som ska stödja Försvarsmakten, säger Karin Börjesson vid länsstyrelsen i Norrbotten. 

Uppdraget att ta fram ett förslag som vilar på en gemensam grundsyn går nu vidare till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Senast den 10 juni 2016 ska ett planeringsunderlag för totalförsvaret överlämnas till regeringen. Om länsstyrelserna i landet skulle behöva mer resurser får man vända sig till regeringen. 

– Det är klart att det kommer kräva mer resurser av länsstyrelserna för den här typen av frågor, men det är ett uppdrag och dialogen när det gäller resurser får de ha med regeringen i så fall, säger Magnus Dyberg Ek, samordningsansvarig för civilt försvar på MSB.