Student ska kunna tvingas sluta

Stockholms universitet föreslår att det ska bli lättare att tvinga studenter, som är farliga för sin omgivning, till exempel psykiskt sjuka, missbrukare och grovt kriminella, att avbryta sina studier.
Förslaget kom upp efter två fall vid universitetet där psykiskt sjuka studenter hade överfallit skolpersonal och medstudenter. Det ena fallet rör en student som överföll en studievägledare med yxa och som också hade hotat personalen under lång tid. Efter överfallet dömdes mannen till sluten psykiatrisk vård. Slutade ta sin medicin I det andra fallet var det en forskarstudent som knuffade en student genom en glasruta. Där framkom det att han hade slutat ta sin psykofarmaka med resultat att han blev våldsam. Universitetet ville avskilja honom från studierna, men han tilläts fortsätta efter att ha garanterat att han skulle börja ta sin medicin regelbundet igen. I dag finns en centralt placerad avskiljandenämnd som, beslutar om en student ska tvingas avbryta sina studier. Då ska det finnas en, vad man kallar, påtaglig risk, för att något ska hända. Striktare regler efterlyses Leif Lindfors, som är förvaltningschef vid Stockholms universitet, tror att det första överfallet med yxan hade gått att undvika om man hade haft striktare regler, där man snabbare kan tvinga studenter att sluta. De nya reglerna föreslås gälla, förutom vid allvarlig psykisk störning, också dem som missbrukar alkohol och narkotika, och dem som har begått ett allvarligt brott. Studentkåren vid Stockholms universitet är kritisk mot förslaget, som har varit ute på remiss och nu ska bearbetas av utbildningsdepartementet. Inga-Lill Hagberg, reporter