Försvaret saknar över 9 000 soldater och officerare

2:06 min

När Försvarsmakten annonserade planerna för sin nya organisation berättades att 1 200 behövde rekryteras till den nya organisationen. Men Ekots sammanställning visar att behovet är långt större.

Vid årsskiftet börjar Försvarsmaktens nya organisation att gälla. Den ska vara på plats inom tre år. I slutet av september sa försvaret att 1 200 personer behövde rekryteras till den nya organisationen.

Men den siffran handlar om heltidsanställd personal. En avsevärt större mängd saknas bland de deltidsanställda, det vill säga personer som har en placering i krigsförband och som kan kallas in till övningar eller i händelse av krig.

Enligt Ekots beräkningar saknas runt 7 000 soldater och sjömän, en siffra som Försvarsmakten bekräftar. Därtill saknas minst tusen reservofficerare.

Ekot har tidigare i år rapporterat om hur personalbristen inom Försvarsmakten leder till försämrad beredskap och att anställda tvingas jobba dubbelt.

För att fylla luckorna i förbanden använder man sig nu av tidigare värnpliktiga som man kallat in till repetitionsövningar.

– Det viktigaste just nu är att leverera operativ effekt snabbt och därför nyttjar vi dessutom personalkategorin med plikt som grund. Det är därför vi nu genomför repetitionsövningar, krigsförbandsövningar, säger Karl Engelbrektsson, chef för förbandsproduktion i Försvarsmakten.

Eftersom värnplikten avskaffades 2010 så finns det bara ett begränsat antal att kalla in och de blir färre för varje år. I budgetunderlaget för 2016, från i februari, skriver Försvarsmakten att det inte bedöms vara möjligt att nå personalmålet på 10 400 för deltidsanställda soldater och sjöman, så kallad T-personal.

Karl Engelbrektsson säger att man fortfarande är av den uppfattningen, men man hoppas att den nya längre grundutbildningen som börjar genomföras nästa år ska förbättra situationen.

– Hur det ser ut långsiktigt och vilken effekt det får det kan inte vi riktigt sia om. Men vår bedömning är att vi kommer att kunna försörja upp till 8 000-10 000 med det systemet som grund, men det är för tidigt att uttala sig om det.