Konstrådet får kritik för konstköp

Myndigheten Statens konstråd måste bli bättre när de upphandlar konst. Det tycker i vilket fall Konstnärsförbundet Alliansen som nu ber Riksrevisionen att se över myndighetens beställningar av konstverk.

I en hemställan till Riksrevisionen beskriver gruppen att Konstrådet inte vid något tillfälle de senaste fem åren har utannonserat på förhand när de gör beställningar av konstverk till exempelvis offentliga byggnader. Istället arbetar myndigheten i hög utsträckning med direktupphandlingar, något som enligt EU-kommissionen ska användas restriktivt. Kulturrådets direktör Magdalena Malm tycker dock att den direkta upphandlingen är en bra process för att få en bättre kvalitet.

– Det är en väldigt stor skillnad på om man upphandlar till exempel rör och om man upphandlar konst. Vi upplever att en vanlig upphandling blir för trubbig, säger Magdalena Malm.

Kulturrådets direktör menar också på att de använder flera olika typer av processer och hänvisar till två större tävlingar nästa år.

– Sen när vi gör direkta upphandlingar har vi en process och sitter inte och bestämmer allt själva. Vi har en referensgrupp där bland andra fastighetsägare, arkitekter och de som ska verka i fastigheten  ingår. De tar fram direktiv utifrån vad det är för plats och vilka som ska verka där. Sen efter det väljer vi från en grupp av 8-10 konstnärer för att få fram den mest lämpade.

– Om man tänker sig andra kulturinstitutioner, Dramaten, Moderna museet, då litar man på att de har kompetens att välja. Jag uppfattar det som att Konstnärsalliansen inte tror att vi har tillräckligt med research bakom våra beslut, vilket vi har, säger Magdalena Malm.

Konstnärsförbundet Alliansen kritiserar också Konstrådets transparens och möjligheten till att få fram relevant information om framtida konstnärsuppdrag och beställningar och nu ber de alltså Riksrevisionen att se över myndighetens verksamhet.