Kärnekull slutar som försäkringskassechef

Chefen för försäkringskassan i Kalmar län, Erik Kärnekull slutar för ett jobb på huvudkontoret i Stockholm.

Erik Kärnekull  har gjort sig känd som en tuff chef, som framför allt arbetat med att minska bidragsfusket.

Han börjar sitt nya arbete i Stockholm den första augusti och ska då bland annat  syssla med framtidsfrågor.