Ekonomi

Sverige på väg in i högkonjunktur

1:49 min

Statliga Konjunkturinstitutet (KI) är betydligt mer optimistisk om svensk ekonomi i den prognos de kommit med idag, jämfört med tidigare i höstas.

I sin nya rapport om konjunkturläget spår KI att Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växer med 3,8 procent i år och med 3,9 procent 2016. Enligt prognosen är Svensk ekonomi på väg in i högkonjunktur.

KI spår nu att bruttonationalprodukten BNP ska öka med nära fyra procent i år och nästa år, jämfört med tre procent som man trodde så sent som i september.

Prognosen förefaller inte alltför djärv med tanke på att redan under det tredje kvartalet i år så var tillväxten 3,9 procent i årstakt, enligt den officiella statistiken.

Konjunkturinstitutet förklarar sin ökade optimism med att det förs en väldigt expansiv politik just nu. Som exempel nämner man att den stora flyktinginvandringen på kort sikt medför ökade offentliga utgifter.

Det låga ränteläget driver på efterfrågan och bidrar också till att den svenska kronan är relativt svag, något som gynnar Sveriges exportindustri.

Att Konjunkturinstitutet nu tror på ökad tillväxt gör att KI också förväntar sig att arbetslösheten ska sjunka dom närmaste åren.

Konjunkturinstitutet kom idag också med sin månatliga barometer där företagen och hushållen ger sin syn på ekonomin. Företagen är betydligt mer optimistiska än normalt, speciellt detaljhandeln, tillverkningsindustrin och bygg- och anläggningsföretagen.

Hushållens bild är mer splittrad. När det gäller hela landets ekonomi så är hushållen klart mer pessimistiska än normalt.

Men när det gäller den egna ekonomin är hushållen mer optimistiska än genomsnittligt. Det bidrar förstås till att hushållen fortsätter att konsumera och är en förklaring till varför detaljhandeln ser så ljust på tillvaron.