200 företag tar emot nyanlända

2:53 min

Regeringens upprop "Sverige tillsammans", som handlar om att förbättra nyanländas etablering, har hittills fått 200 företag att erbjuda praktik eller jobb till nyanlända.

Av dessa är 25 stycken storföretag som gått med på att ta emot minst 100 personer var. En av dem är Omar Tobba, 33-årig maskiningenjör från Syrien, som nu gör praktik på konsultföretaget Sweco.

– Det är det största steget i mitt liv för att kunna använda min fundamentala kunskap inom VVS, värmeteknik, kan man säga. Och ja, det går så bra. Alla är snälla här, alla gillar att hjälpa mig till att anpassa mig till företaget, säger han.

I mitten av oktober lanserade regeringen Löfven projektet "Sverige tillsammans" för att bland annat myndigheter och näringsliv ska kunna förbättra nyanländas etablering. De företag som går med får särskild hjälp av Arbetsförmedlingen med att ta fram jobb och praktikplatser.

På två månader har 200 företag anmält sig och av dem är 25 stycken storföretag som erbjuder sig att ta emot minst 100 personer var. Det är delprojekt som kallas 100-klubben. Axfood, Riksbyggen och Academedia deltar bland andra, liksom konsultföretaget Sweco där Omar Tobba praktiserar.

Vd Åsa Bergman säger att det råder en tuff konkurrens om arkitekter och ingenjörer i Sverige, vilket är en anledning för dem att ta emot nyanlända.

– Som tillför kompetens och också andra perspektiv. Så det är en anledning, men så är det en extra ordinär situation och Sweco är ett företag som kan bereda arbetstillfällen. Det blir en win win-situation, säger Åsa Bergman, vd på Sweco. 

Arbetsförmedlingen vet ännu inte exakt hur många praktikplatser och jobb som de 200 företagen kommer att erbjuda tillsammans, men om man bara räknar storföretagen handlar det om minst 2500 platser.

Det utgör dock bara fem procent av de 53 000 nyanlända som är inskrivna inom etableringsuppdraget i dag. Utöver dem har 85 000 vuxna sökt asyl hittills i år, men det dröjer innan de får sina besked om de får stanna i Sverige.

Mattias Buravi, regionchef Arbetsförmedlingen Syd tycker trots det att 2500 praktikplatser och jobb för nyanlända är "riktigt, riktigt bra". 

– Jag tänker att när man väl har kommit i gång och ser vad det är för kompetens och annat som finns så tenderar sådana här ingångar alltid att öka. Exakt var det kommer att sluta vet vi inte, säger han.

33-åriga maskiningenjören Omar Tobba från Syrien, som bott i Sverige i två år, uppmanar företag att inte ta för mycket hänsyn till hur bra eller dålig svenska de nyanlända pratar. 

– Man kan börja med engelska med den här personen och snart kan han utveckla sig med svenska, steg på steg. Och på så sätt vi kan använda utländska personer på ett bra sätt, tror jag, säger Omar Tobba.

Han lägger också mycket ansvar på var och en som invandrar till Sverige. De gäller att anstränga sig för att få jobb, trots att flykten har orsakat många sår.

– Hela livet är svårt, men de måste utveckla sig, de måste kämpa för att anpassa sig till det här landet. Samhället behöver de här personerna, säger Omar Tobba.