Nya bottensiffror för S och MP

2:12 min

Miljöpartiet och Socialdemokraterna når nya bottennivåer enligt Svensk väljaropinion, en sammanvägd opinionsundersökning som Novus gör för Ekot. Samtidigt så når Sverigedemokraterna sitt bästa resultat sedan mätningarna inleddes.

Grafik: Svensk väljaropinion

– Det sakägarskap Sverigedemokraterna har i invandringsfrågan som är och har varit dominerande en längre tid bör ha varit gynnsamt för partiet, säger Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Partiet får 20 procent i Svensk väljaropinions mätning, vilket innebär partiets bästa notering sedan mätningarna började. Partiet börjar nu alltmer etablera sig som en av de tre största i svensk politik.

Samtidigt så tampas regeringen fortsatt med svaga opinionssiffror. Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet når sina sämsta resultat på länge med 25,3 respektive 5,8 procent.

Tommy Möller menar att de svaga siffrorna tyder på en kritik mot regeringens passivitet, men framhåller också betydelsen av den rödgröna regeringens parlamentariska underlag.

– Vi har en svag regering idag, vilket är huvudförklaringen till de låga siffrorna. Kanske har vi den svagaste regeringen i modern tid. Den har en svag parlamentarisk ställning och den lider av interna motsättningar i viktiga frågor, säger han.

I övrigt är det små förändringar i opinionen. Bland Allianspartierna så är det endast Liberalerna som ökar. Kristdemokraterna ligger fortsatt under riksdagsspärren, Centerpartiet backar något och Moderaterna likaså.

Regeringens samarbetspartner, Vänsterpartiet, ökar däremot något och når sitt bästa resultat sedan förra sommaren.

Enligt Tommy Möller så visar den här mätningen, likt många andra, på hur den svenska politiken blir alltmer fragmentiserad.

Den dominerande blockpolitiken håller på att luckras upp och inga av de etablerade regeringskonstellationerna, Alliansen eller ett rödgrönt samarbete, räcker idag för att regera landet.

Väljarna kommer att få vänja sig vid helt nya formella eller informella samarbeten i svensk politik, säger Tommy Möller och ser två möjliga alternativ.

– Det ena är någon form av samarbete eller uppgörelse över blockgränsen. Det behöver ju inte betyda att man får en regeringskoalition över utan istället en uppgörelse som Decemberöverenskommelsen.

– Det andra alternativet är att det borgerliga blocket regerar med Sverigedemokraternas passiva stöd, ungefär som Socialdemokraterna har gjort tidigare, säger Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.