MARK

Ragnar Block överklagar förlorad krage

1:30 min

Förre prästen i Berghem, Ragnar Block, menar att domkapitlet använde ojusta metoder när den tog ifrån honom kragen och därmed rätten att utöva sitt ämbete.

– Det har drag av angiveri och inkvisition när man sitter och ser på internet och försöker leta fram någon som lett gudstjänster där, det brukar vara någon som anmäler det men nu har man gjort efterforskning istället. 

I februari fick Ragnar Block veta att det startats en utredning mot honom och i september stod det klart att han efter ett liv i kyrkans tjänst skulle bli av med den yttersta yrkessymbolen - sin krage.

Han ifrågasätter tillvägagångssättet från domkapitlet, att på eget bevåg utreda honom utan att någon anmält, men menar att det kommer att slå tillbaka:

– Ja, jag får ju beklaga dessa, det är min önskan att de ska tänka över för en gång är det ju så att vi en dag ska stå i en högre rätt och då är det Guds ord som fäller utslaget.

Även över domkapitlet menar du?

– Ja det är det.

Ragnar Block menar att han följer bibeln och kyrkans regler när han inte godtar kvinnliga präster. Han menar också att hans åsikter är grundlagsskyddade och kommer att överklaga beslutet om avkragning:

–Ja vi lever i ett rättssamhälle och då önskar man ju inte att rätten ska kränkas, för det ska inte gå till så att man utan grund gör sådana åtgärder mot präster, säger Ragnar Block.