Utredning om att stänga Bromma flygplats stoppas

2:25 min

Stockholmsflygplatsen ser ut att bli kvar, eftersom regeringen stryker ett pågående uppdrag om att överväga en nedläggning av Bromma flygplats. Det tycker utredaren själv är bra.

– Jag tycker att det här är bra. Det här visar att vi nu fokuserar på det viktiga. Inte på en öppen eller stängd Bromma, utan på hur tillgängligheten av flygkapaciteten klaras i Stockholmsregionen, säger Anders Sundström.

Anders Sundström är samordnare i frågan och får nu i stället ett mer begränsat uppdrag, att pröva förutsättningarna att öka flygkapaciteten och möjligheterna till bostadsbyggande i Stockholmsregionen.

Det var i december förra året som Anders Sundström utsågs till samordnare för Bromma flygplats. En nedläggning - som Miljöpartiet förespråkar - har varit ett av de alternativ han har haft att överväga.

Men nu begränsar regeringen alltså uppdraget. Enligt Anders Sunström handlar det om att titta på tillgängligheten för flygtrafiken till och från Stockholm, och öka möjligheterna till bostadsbebeyggelse. En finansieringslösning för avveckling av Bromma flygplats finns inte med.

En majoritet i riksdagen är emot en stängning av Bromma flygplats, och de fyra borgerliga partierna med stöd av Sverigedemokraterna har i två så kallade tillkännagivanden protesterat mot samordnarens uppdrag.

Ekot har inte nått bostadsminister Mehmet Kaplan, men till DN säger han att bakgrunden till att man nu inte tittar på Brommas framtid är tillkännagivandena från riksdagen.

För det rödgröna styret i Stockholm och för Miljöpariet är regeringens beslut ett bakslag, det anser trafikborgarrådet och miljöpartisten i Stockholms stad, Daniel Helldén:

– Jag tycker att det är otroligt beklagligt. Man motiverar det med att det finns ett tillkännagivande från riksdagen, och jag tycker det är konstitutionellt tveksamt om riksdagen ska gå in och säga att man inte får utreda någonting, säger Daniel Helldén.

Men en majoritet i riksdagen vill ju inte att Bromma flygplats läggs ner. Varför ska då regeringen ägna tid och kraft åt att utreda en sådan fråga?

– Därför för det första är det här en otroligt viktig fråga för Stockholm och Stockholmsregionen. Och vi har en tydlig politisk majoritet i Stockholm, som vill att man utreder möjligheterna att använda marken.

– Då vill vi att man tittar på den här möjligheten så att man kan få en politisk diskussion om det, så att vi kan lägga ner Bromma, flytta trafiken till Arlanda och ändå få bra flygtrafik men mycket bostäder.

Centerpartiets första vice partiledare Anders W Jonsson är glad över beskedet från regeringen.

- Regeringen tar nu sitt förnuft till fånga. Det är ju meningslöst för en regering att utreda en fråga där det finns en massiv riksdagsmajoritet emot förslaget, säger Anders W Jonsson (C).