Utredning om att stänga Bromma flygplats stoppas

2:13 min

Regeringen stryker ett pågående uppdrag om att överväga en nedläggning av Bromma flygplats, eftersom att en majoritet i riksdagen inte tycker att frågan får utredas. Därmed ser Stockholmsflygplatsen ut att bli kvar.

Det var i fredags som regeringen fattade beslutet att ändra uppdraget till utredaren Anders Sundström. En nedläggning - som Miljöpartiet förespråkar - är ett av de alternativ han har haft att överväga sen i december förra året.

Men nu stryker regeringen delar av det pågående uppdraget som rör just Bromma flygplats. I stället ska utredningen begränsas till, som man skriver: "Pröva förutsättningarna för att utveckla flygkapacitet och öka möjligheterna till bostadsbebyggelse i Stockholmsregionen, och utredningen kortas därmed ner med sju månader."

Står i konflikt
Ekot har sökt bostadsminister Mehmet Kaplan, men inte nått honom nu på morgonen. Men till Dagens Nyheter säger han:

– Vi kan konstatera att Stockholms stads majoritet står i konflikt med majoriteten i riksdagen. Det är tråkigt att det finns en majoritet som inte vill ta reda på fakta. Många är övertygade om att Bromma inte är den bästa platsen att ha en flygplats på. Nu kan inte de lokala politikerna göra något åt detta, säger Mehmet Kaplan.

Intensiv debatt
Bakgrunden till beslutet är de två tillkännagivanden från riksdagen som i klartext betyder att riksdagens majoritet inte tycker att Bromma flygplats framtid får utredas.

Bromma flygplats har varit föremål för intensiv debatt i riksdagen, och konstitutionsutskottet har också landat i att man anser det var olämpligt att tillsätta en samordningsperson för Bromma flygplats samma dag som riksdagen skulle tillkännage att en majoritet var emot det.

Bakslag för styret
För det rödgröna styret i Stockholm och för Miljöpartiet är regeringens beslut ett bakslag.

– Jag tycker att det är otroligt beklagligt. Man motiverar det med att det finns ett tillkännagivande från riksdagen, och jag tycker det är konstitutionellt tveksamt om riksdagen ska gå in och säga att man inte får utreda någonting, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Men en majoritet i riksdagen vill ju inte att Bromma flygplats läggs ner. Varför ska då regeringen ägna tid och kraft åt att utreda en sådan fråga?

– Därför för det första är det här en otroligt viktig fråga för Stockholm och Stockholmsregionen. Och vi har en tydlig politisk majoritet i Stockholm, som vill att man utreder möjligheterna att använda marken. Och då vill vi att man tittar på den här möjligheten så att man kan få en politisk diskussion om det, så att att vi kan lägga ner Bromma, flytta trafiken till Arlanda och ändå få bra flygtrafik men mycket bostäder, säger Daniel Helldén.