Protester hjälpte i Alvesta

De handikapporganisationer som tvingats lämna sina lokaler i Rådmannen i Alvesta, får nya och bättre lokaler i centrum.
De fem handikapporganisationer i Alvesta som av kommunen anvisats en lokal på Högåsen efter att de förlorat sina lokaler i Rådmannen har fått ett nytt alternativ. Dessutom lovar Alvesta kommun att de ska betala den största delen av hyran. Föreningarna protesterade mot lokalen på Högåsen eftersom den varken var ändamålsenlig eller stor nog. Och protesterna hjälpte. Karl-Erik Johansson, ordförande i DHR, säger att man kommit överens med kommunen om en helt ny lokal som till och med är större och bättre än den ursprungliga på Rådmannen