Den svenska isbrytarflottan ska bytas ut

2:38 min

De fem svenska statsisbrytarna har börjat närma sig pensionsåldern. Därför har Sjöfartsverket nu inlett ett jobb med att ta fram designen för fem nya isbrytare.

Det handlar om ett långsiktigt arbete där målet är att byta ut samtliga fem statsisbrytare under en tio-års period, med start 2020. Men först ska Sjöfartsverket besluta sig vad man vilken typ av isbrytare man vill ha.

–Det är ett designprojekt som kommer att ta två, tre år. Där ska vi besluta vilken typ av isbrytare, hur den ska vara designad, framdrivning och vilken typ av bränsle och vilka användningsområden, först 2018 kan vi gå ut och börja upphandla nya isbrytare, säger Mikael Sandström som är Sjöfartsverkets projektledare.

Kostnaderna för de nya isbrytarna räknar Sjöfartsverket kommer att hamna på en till en och en halv miljard per fartyg.

De fem statsisbrytarna med namn som härstammar från asagudarna i den nordiska mytologin; Oden, Frej, Ymer, Atle och Ale, har lite olika uppgifter när det gäller isbrytning. Oden som är polarklassad, det vill säga att den kan gå genom is på Arktis, är idag även plattform för polarforskningen. Sannolikt kommer även en av de nya isbrytarna att få samma förmåga.

–Det är inte alls omöjlig, Oden är kommer att vara till åren kommen vid den här ersättningsperiodens slut. Så sannolikt kommer Oden att ersättas med ett nytt forskningsfartyg, säger Mikael Sandström

När det gäller isbrytning i Östersjön så sker det i samverkan med finska isbrytare. På andra sidan Bottenviken där dom finska isbrytarna ligger, finns det sedan ett par dagar en alldeles ny isbrytare. Den nya finska isbrytaren kan utöver diesel även köras på flytande naturgas, och anses därför vara världens miljövänligaste isbrytare.

Så självfallet är det en isbrytare som nu drar till sig projektledaren Mikael Sandströms blickar.

–Absolut tittar vi på den. Den är den senast tillverkade i vår närhet, som namngavs bara för en dryg vecka sedan och ska heta Polaris, säger Mikael Sandström.