Allt svårare matcha jobb med sökande

2:10 min

Arbetslösheten sjunker och sysselsättningen ökar. Samtidigt blir uppdelningen mellan de som har lätt att få jobb och de som har det svårare allt tydligare, och utmaningen att hitta jobb till utrikes födda väntas öka under 2016.

Åsa Olli Segendorf är chef för arbetsmarknad och prisbildning på Konjunkturinstitutet. 

– I och med att det är så många som kommer på kort sikt som inte har de efterfrågade kvalifikationerna så kommer det spä på problematiken, säger hon. 

Problemen som KI:s Åsa Olli Segendorf pratar om är dålig matchning mellan de lediga jobben och den arbetskraft som skulle kunna ta dem. 

Under 2016 och 2017 räknar Arbetsförmedlingen med att det skapas 140 000 nya jobb, de flesta i tjänstesektorn. Samtidigt kommer fler människor som har flytt till Sverige att söka sig ut på arbetsmarknaden, beroende på hur lång tid asylprocessen tar och de nyanlända hamnar hos Arbetsförmedlingen. 

Prognoschef Tord Strannefors håller med KI om att den arbetsmarknadspolitiska utmaningen är stor, och växande. 

– Men man bör lägga till att utrikes födda står för hela förändringen av den aktiva befolkningen eftersom den minskar bland inrikes födda. Utrikes födda kommer stå för hela ökningen av arbetskraften och en stor del av sysselsättningsökningen, så samtidigt har vi ett behov av invandring. 

Bristen på utbildad arbetskraft tilltar, till exempel i byggsektorn och i vården. 

– Det kan faktiskt vara så paradoxalt att det trots den här situationen också behövs arbetskraftsinvandring, säger han. 

Arbetslösheten sjunker. Enligt KI:s senaste prognos som kom strax före jul kommer den att fortsätta sjunka ned till 6,5 procent för att sedan vända upp. Då ska man komma ihåg att inte alla nyanlända som söker jobb syns i statistiken, det visar sig i att antalet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen inte minskar längre. 

Allt fler, från arbetsgivarhåll men också forskare och politiker, vill att nyanlända ska kunna konkurrera med låga löner. Det skulle kunna hjälpa en del, enligt Åsa Olli Segendorf. 

– Det är de som står ganska nära arbetsmarknaden och relativt nära att få ett jobb. Personer som inte har en utbildning behöver andra insatser, man kan inte sänka lägstalönerna i den omfattning som skulle krävas för att de skulle få arbete, säger hon. 

Den tuffaste utmaningen är att försöka hitta jobb till dem helt utan utbildning.

– För den grupp på ungefär 55 000 personer som saknar grundskolekompetens kan inte vi göra så mycket. Det är den trista sanningen, för de jobben finns inte, säger Tord Strannefors.

Hör mer om framtiden på arbetsmarknaden i Ekonomiekot lördag 11.40 i P1 i dag.