Malmö

Nödtelefon hjälp vid radikalisering

0:23 min

Malmöbor som är oroliga för att någon i ens närhet är på väg att radikaliseras ska nästa år kunna ringa till en lokal hjälptelefon. Det kom fram när Malmö stad i dag presenterade hur man vill fortsätta arbetet mot våldsbejakande extremism.

Arbetet mot våldsbejakande extremism handlar om att förhindra ungdomar att radikaliseras, oavsett om det rör sig om våldsbejakande vänster- eller högerextremism eller islamism.

På presskonferensen betonade de ansvariga att man redan i dag gör mycket, men att det finns ytterligare planer för nästa år. En rad aktiviteter presenterades i ett förslag till riktlinjer för Malmös arbete med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Riktlinjerna ska ut på remiss och sedan upp för beslut i kommunstyrelsen under våren.

Kommunalrådet Andreas Schönström (S) säger att det finns konkreta nyheter i arbetet.

– Vi får ett tydligt team inom kommunen med kompetenser från kommun och polis, och till det kopplar vi en lokal hjälptelefon, dit oroliga kan vända sig. Det kan vara både personal som lärare i skolan men framför allt föräldrar som kanske är oroliga för sina barn eller kompisar som är oroliga för sina vänner, säger han.

Malmö fortsätter också som enda svenska stad att jobba med ett europeiskt nätverk mot extremism. Det handlar om att lära sig arbetsmetoder av varandra, och i vår kommer städerna som ingår även att besöka Malmö.

Det planeras också för flera kompetenshöjande insatser för personal och ett stort projekt som heter Våra liv. Malmö stad har tillsammans med flera organisationer som har olika kompetenser kring att jobba med ungdomar fått 4,2 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden. De organisationer som ingår är Flamman Ungdomarnas hus i Kroksbäck, Spiritus Mundi och Islamakademin.

– Det går ut på att försöka behandla frågan om radikalisering på ett så brett och djupt sätt som möjligt, och att försöka beakta de faktorer som ligger till grund för ungdomars radikalisering och försöka förebygga dessa faktorer. Det handlar även om att kunna gå in med faktiska insatser, när människor har eller är på väg att radikaliseras, säger Salahuddin Barakat från Islamakademin.

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, har kritiserat bland annat Malmö för att sakna en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Andreas Schönström ville idag tona ner kritiken och menade att Malmö sedan tidigare uppfyllt Mona Sahlins krav.

– Jag har inte upplevt att det finns en motsats mellan det Mona Sahlin vill och det vi vill. Vi har kallat det för olika saker, men vi har uttryckt exakt samma behov av handling, åtgärder och tydlighet när det gäller det här arbetet, så där tror jag att vi är helt överens, säger han.

Det som bland annat återstår att göra i arbetet i Malmö är att utveckla en avhopparverksamhet för personer som vill lämna våldsbejakande extremismmiljöer. I dag finns en modell för personer som vill lämna kriminella miljöer, men den går inte att använda rakt av för den här målgruppen.

Malmö stads hjälptelefon nås på 040-340550.