Bättre arbetsmiljö för brandmännen med ny släckningsbil

1:31 min

Karlstadregionens Räddningstjänst blir bland de första i landet med att få bort mycket av rökpartiklarna efter bränder ur arbetsmiljön. En ny släckningsbil har ett slutet utrymme för utrustningen, som vid stationen lämnas direkt in i en tvätthall.

– Vi har efterhand blivit alltmer medvetna om hur skadlig och hälsofarlig brandröken vid vårt släckningsarbete är. Idag har vi kommit en bit på väg genom att vi tar av oss kläderna innan vi åker tillbaka till stationen efter en brand. Men med den nya bilen kommer vi mycket längre mot en bra arbetsmiljö, säger Claes Henrik Silfver, enhetschef vid räddningstjänsten.

I den nya bilen förvaras all utrustning, och även kläder, i skåp på utsidan av släckningsbilen. På det viset minimeras partiklar från brandröken i passagerarutrymmet i bilen. Karlstadregionens räddningstjänst blir en av de första i landet med det här konceptet i sin bil.

– Den mix av rökgaser som idag finns vid en brandplats är ingen som vet hur farlig den är. Vi vet att många var och en för sig är farliga men när allt blandas vet ingen vad som sker, säger Claes Henrik Silfver.