Ensamkommande flyktingbarn stoppas av id-krav

2:52 min

Id-kravet som införs 4 januari nästa år kommer att drabba vissa flyktinggrupper särskilt hårt. Det visar statistik från Migrationsverket som ekot tagit del av. Ensamkommande barn från de fattigaste länderna saknar nästan alltid id-handlingar och kommer alltså inte att kunna ta sig in i Sverige.

Från och med den 4 januari nästa år kommer alla som åker kollektivt och saknar id-handling att stoppas vid gränsen till Sverige.

Hittills i år har det kommit över 150 000 asylsökande till Sverige. Av dem saknade fyra av fem en id-handling då de sökte asyl.

Men det är stora skillnader mellan olika länder. I vissa länder, som Syrien fanns det tidigare en fungerande stat och nästan hälften - 40 procent av syrierna hade också en id handling med sig till Sverige medan ytterst få asylsökande som kommer från länder som Afghanistan, Somalia och Eritrea kan visa upp någon id-handling.

Och det innebär också att de ensamkommande barnen drabbas särskilt hårt. Nästan 25 000, två tredjedelar av de ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige - uppgav att de var från Afghanistan. Av dem kunde bara 18 visa upp en id-handling.

– I Afghanistan finns ingen fungerande folkbokföring. Jag har inte under mina fyra år träffat någon ensamkommande som har id-handling, säger Katarina Nyberg som är god man för fem afghanska pojkar och talesperson för Riksföreningen gode män vårdnadshavare.

Migrationsminister Morgan Johansson känner till att id-kraven kommer att slå olika hårt mot olika grupper, men vill inte ställa upp på en intervju.

Via sin pressekreterare hälsar han citat: "Sverige har under 2015 tagit emot fler ensamkommande barn än något annat EU-land. Syftet med regeringens åtgärder är att vi ska få kontroll över situationen och förebygga så att höstens akuta kris inte upprepas. Antalet asylsökande måste minska och då får de som inte har id söka asyl i andra länder. Det gäller alla, så Id-kravet är inte riktat mot någon särskild grupp", slut citat.

– Ja, jag skäms, jag skäms hur kan man göra så? säger Katarina Nyberg

Varför skäms du?

– Ja, jag skäms att det är på det sättet i det här landet - att vi har politiker som fattar sådana medvetna beslut. Ska vi inte värna om barn och om barns rätt att söka asyl ?

Om inflödet av flyktingar som saknar id-handlingar helt kommer att stoppas med de nya reglerna återstår att se.

En som inte tror det är migrationsforskaren Joakim Ruist från Handelshögskolan i Göteborg. Han tror att de kommer att söka sig andra farligare vägar för att ta sig till Sverige.

– Jag tror att folk kommer ta sig in i Sverige ändå. Man kan åka genom Finland och jag kan också tänka mig att folk kommer ta sig över Öresund på båtar och flottar, säger han.

Hur tror du folk kommer att reagera om det som händer inte är att det stoppas utan att folk i stället kommer komma över i båtar?

– Jag tror och hoppas att fler ser vad grundfelet är - att man (regering och riksdag) uttryckt en rättighet till asyl som man inte är beredd att leva upp till, säger Joakim Ruist.