Snabbspår för nyanländ vårdpersonal välkomnas

4:12 min

För att få fler nyanlända i arbete har regeringen kommit överens med hälso- och sjukvårdens parter om ett snabbspår in på arbetsmarknaden.

Både Läkarföreningen och Vårdförbundet i Värmland är positiva till regeringens förslag.

– Jag tycker att det är mycket bra. Vi har ju väntat i många år på att det ska bli en snabbare hantering, säger Marina Tuutma, ordförande för Läkarföreningen i Värmland.

Förslaget innebär bland annat bättre och tidigare information om Socialstyrelsens valideringsprocess, undervisning i yrkessvenska och större möjlighet till praktik. Arbetsförmedlingen ska fungera som ett nav och har i budgetpropositionen blivit tilldelade knappt 200 miljoner kronor till snabbspåret.

För vårdförbundet i Värmland är det en god nyhet.

– Tidigare har det tagit fem till fyra år innan legitimerad yrkesutövare, som inte kommer från ett EU-land, har kunnat få sin svenska legitimation. Kan man halvera den tiden så vore det väldigt välkommet både från oss och de som väntar på svensk legitimation, säger Eva Strandh, ordförande för Vårdförbundet i Värmland.

Landstinget i Värmland välkomnar också förslaget, och för deras del handlar det om att få fram praktikplatser.

– Det är det vi får titta på nu. Inte bara att vi ska erbjuda praktikplatser, utan också hur. det är en tydlighet i beslutet i att det ska kunna bli snabbare valideringsprocesser för att kunna få en svensk legitimation, säger Gunilla Andersson, landstingsdirektör i Värmland.  

Vad tror du att det innebär för Värmland på sikt?

– Vi kommer att kunna få tillgång till fler bristkompetenser som vi har idag, och det är jättebra, säger Gunilla Andersson.

Till bristkompetenserna hör bland annat olika specialiteter inom läkar- och sjuksköterskeyrket, psykologer och tandläkare.

Finns det någon risk att det går för snabbt så att kunskapskraven blir lidande?

– Jag tror inte det. Det är ju alltid väldigt noga när man gör sådana här processer. Det viktigaste tror jag är att vi får kontakt mellan vården och de som vill jobba där och att det finns en systematik i det, säger Gunilla Andersson.