Säkerhetsbedömning försvåras aktuell information saknas

Svenska myndigheters säkerhetsbedömning av afghanska tolkar som uppger att de lever under hot försvåras när det saknas aktuell information om enskilda, det framkommer i ett JO-utlåtande. 

Försvarsmakten uppger också personalbrist varit orsaker till att man inte alltid kunnat hämta in underrättelser för att kunna göra säkerhetsbedömningar.

Det kan ha lett till att enskilda tolkar och lokalanställda som arbetat för den svenska försvaret i Afghanistan inte kunna ha fått en korrekt säkerhetsbedömning, enligt ett JO-uttalandes som Försvarsmakten gjort. Men man är också begränsad av den svenska lagstiftningen, säger pressekreterare vid svenska Försvarsmakten.

Försvarsmakten uppger nu att det bland annat varit personalbrist som gjorde att flera av tolkarna aldrig kunnat prövas för asyl i Sverige. andra skäl är att

– Det är ju så att Försvarsmakten bara kan göra säkerhetsprövningar på de som är anställda eller som ska anställas. Det regleras i säkerhetsskyddslagen. De individer som har slutat kan vi inte göra säkerhetsprövningar på hur gärna vi än skulle vilja på. För det medger inte lagstiftningen, säger Jesper Tengroth, pressekreterare vid svenska Försvarsmakten.

Lokalanställda afghaner kan utsättas för stora säkerhetsrisker, i samband med uppdrag för svensk militär.

Därför har nyligen har 23 tidigare lokalanställda tolkar och vakter beviljats uppehållstillstånd i Sverige som kvotflyktingar.

Men fler av de omkring 500 lokalanställda som arbetat för Försvarsmakten under de tio år som man varit verksam i Afghanistan kan ha haft ett behov av en prövning av ett skyddsbehov. En säkerhetsbedömning kan ha drabbat exempelvis ett antal tolkar eftersom myndigheten saknade personalresurser för att göra säkerhetsbedömningen då myndighetens engagemang vid det tillfället höll på att avslutas i Afghanistan, skriver försvaret i ett JO-utlåtande.

Men ett försvårande omständigheter att få tillgång till information från afghanska myndigheterna kan ibland också påverkas resultatet för hur säkerhetsbedömningar görs i Afghanistan, säger Jesper Tengroth, vid svenska Försvarsmakten.

– I Afghanistan kan man inte göra en sådan säkerhetsprövning fullt ut. Det handlar tillexempel om att man tittar i vissa register. Det kan vi inte göra i Afghanistan. Och därför har det inte funnits möjlighet att göra alla säkerhetsprövningar fullt ut. Och återigen vi kan bara lägga resurser på den personal som är i färd att anställas eller som är anställd. Vi kan inte gå tillbaka i tiden, säger Jesper Tengroth, pressekreterare vid svenska Försvarsmakten.