Vilka är de enkla jobben?

17 min

Studio Ett riktar blicken mot de enkla jobben, som politiker och myndigheter ser som en lösning för alla de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det gäller inte minst de nyanlända med låg utbildning. För även om det råder stor oenighet om det krävs låglönejobb, eller om avtalsenliga löner ska gälla så verkar alla överens om att jobben behövs. Men vad handlar det om för jobb egentligen, i ett samhälle som blir alltmer specialiserat? Går det att återinföra jobb som försvunnit, eller finns det nya arbetsuppgifter att ta itu med. Hör Henrik Lindberg, arbetsmarknadsforskare och ekonomisk historiker och Daniela Marquart och Staffan Sonning, korrespondenter i Berlin och London.

Hör även en enkät om vilket slags arbete arbetsgivare skulle kunna tänka sig som enkla jobb.