Forskning ska öka tillväxten

Mitthögskolans kunskap och forskning ska utnyttjas bättre för att öka tillväxten i mellannorrland.
Innovationsbolaget Midnova bildas i samverkan med Teknikbrostiftelsen i Umeå och enligt planerna ska bolaget de närmaste åren investera 30 miljoner kronor i projekt och innovationer som syftar till ökad tillväxt i regionens näringsliv.