Åkeriföretagen varnar för framtida chaufförsbrist

1:47 min

Sveriges Åkeriföretag varnar för en kommande brist på chaufförer. Efter den 10 september 2016 krävs yrkeskompetensbevis för att få lov att köra godstransporter med lastbil.

Crister Persson, regionchef Gotland, för Sveriges åkeriföretag, tror att det finns förare som in i det längsta hoppats att kravet inte skall genomföras; som inte riktigt "tror på" lagen.

Hittills har bara runt var sjätte lastbilschaufför sett till att skaffa det yrkeskompetensbevis som krävs - vid sidan av det vanliga körkortet för att få lov att köra gods mot betalning. Den som inte har det YKB-kortet får alltså inte köra - och har böter att vänta, tillsammans med sin arbetsgivare, om så ändå sker.

Som utbildare har Crister Persson märkt hur det låter bland chaufförerna när det gäller nyordningen; chaufförerna tycker att det är en belastning. Jobbigt.

Det lagkravet - om fortbildning för att få det yrkeskompetensbevis som krävs - kan komma att betyda att det fattas chaufförer framöver, tror Crister Persson. Som regionchef på Gotland för Sveriges Åkeriföretag har han 50 medlemsföretag under sin hatt; 80 procent av åkerierna på Gotland, med mellan 200 och 250 lastbilschaufförer.

Crister Persson tror att kravet på fortbildning kan göra att somliga, som idag har "lastbilskörkort", men inte är yrkesverksamma väljer att inte ta YKB-kortet. Kanske lantbrukare som tidigare kunnat göra insatser för åkeriföretagen. Med sitt körkort får de fortsätta köra själva, men utan yrkeskompetensbevis alltså inte ställa upp och hoppa in som "chaffis" för andras godstransporter. Det kan leda till en brist på "extrachaufförer", tror Crister Persson.

Transportstyrelsen som certifierar de som skall fortbilda landets yrkeschaufförer har inte slagit fast någon prislapp för utbildningen. Kostnaden kan alltså variera för chaufförerna beroende på utbildare. P4 Gotland har hört siffror mellan 8 000 kronor och 15 000 kronor uppges för de "minst 35 timmar" som krävs. Ett snittpris på 10 000 kronor uppges vara en kostnad att räkna med. Åkeriföretagen förväntas stå för utgiften, men för "extrachaufförerna" - personer som alltså har lastbilskort, men ingen anställning finns kanske ingen som vill "ta utgiften". Det lär, enligt Crister Persson, kunna leda till att de avstår.