Nya lagar och regler att ha koll på

4:14 min

Det blir ändringar i rot- och rut-avdragen och höjd bensinskatt.

En omtalad ny lag är att regeringen får rätt att besluta om id-kontroller på bussar, båtar och tåg som transporterar passagerare till Sverige. Kontrollerna ska kunna införas om det uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, och eftersom regeringen bedömer att situationen är så just nu i Sverige kommer id-kontroller börja utföras redan den 4 januari. Flyktingar kommer då vara tvungna att visa id-handlingar för att få åka över gränsen till Sverige, och syftet är att färre ska komma hit.

En annan förändring från och med 1 januari är att systemet med etableringslotsar för nyanlända avskaffas. I praktiken har det redan lagts ner, efter att Arbetsförmedlingen i februari 2015 beslutade sig för att sluta anlita lotsarna. Detta eftersom man fått indikationer om att det förekom brottslig verksamhet bland lotsleverantörerna. Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg konstaterade då att myndigheten inte längre kunde garantera kvalitet och säkerhet i systemet med etableringslotsarna.

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort från den 1 februari. Det innebär att man inte längre kan bli "utförsäkrad", det vill säga bli av med sin sjukförsäkring efter en viss tid. I dagsläget kan man bara få sjukförsäkring i två och ett halvt år, och det har varit en omdebatterad fråga.

Det blir också förändringar i skatteavdragen för så kallade rut- och rot-tjänster. Från 1 januari får den som köper rot-tjänster dra av 30 procent av kostnaderna istället för som idag 50 procent. Rut-avdraget halveras från 50 000 kronor till 25 000 kronor, förutom för de som är 65 år eller äldre. Matlagning, bartendertjänster och mer "lyxig" städning kommer inte längre omfattas av rut-avdraget.

Skatten på bensin och diesel höjs, skatten för de med låg pension sänks, och jobbskatteavdraget trappas ner för höginkomsttagare. 

Kontaktförbud som utfärdats mot en person som kan tänkas begå brott mot, trakassera eller förfölja någon annan, ska från och med 1 januari gälla i hela EU. Det innebär att om ett kontaktförbud har utfärdats i ett annat EU-land så gäller det även i Sverige, och vice versa. 

En tredje pappamånad införs i föräldraförsäkringen. Det betyder att ytterligare en månad i föräldraförsäkringen öronmärks för varje förälder. Antalet dagar som en förälder inte kan avstå till den andra föräldern ökar då från 60 till 90 dagar, och syftet är att öka pappors andel av föräldraledigheten.

Dessutom avskaffas det kommunala vårdnadsbidraget, som föräldrar har kunnat få om de är hemma med ett barn. Bidraget har fått kritik för att kunna försämra både integration och jämställdhet. Samtidigt är det totalt sett få som har ansökt om bidraget, som nu alltså tas bort.