Sjuka gravida friskskrivs

Sjukskrivna gravida kvinnor blir ofta friskskrivna i slutet av graviditeten, mot gällande regler.
Läkare hänvisar till en policy hos försäkringskassan, rapporterar P4-programmet Efter tolv. Men någon sådan policy finns inte och att friskskriva en gravid kvinna bara för att hon väntar barn inom ett par veckor bryter mot lagar och förordningar enligt Riksförsäkringsverket. Verket ska nu undersöka om landets försäkringskassor följer reglerna.