Rekordhög elexport under året

2:58 min

Den svenska exporten av el från Sverige till grannländerna slog nytt rekord under 2015. En förklaring är att elanvändningen i Sverige fortsätter att vara mycket låg i ett historiskt perspektiv. Men de främsta anledningarna finns på produktionssidan.

– Vi har haft en otroligt god tillgång på vatten i våra vattenkraftverk, men vi har också sett en ökning av vindkraften, säger Pernilla Winnhed, vd för branschorganisationen Svensk Energi.

– Trots de låga priserna har investeringarna i vindkraft fortsatt att öka. Vi har passerat 15 terrawattimmar på årsbasis vilket är en fantastisk utveckling, säger Winnhed.

Vädret har gynnat elproduktionen under 2015. Trots att den svenska ekonomin har vuxit kraftigt har dessutom elanvändningen varit nästan lika låg som under 2014. Det har gjort att Sverige kunnat exportera betydligt mer el än vad som har importerats från grannländerna under året.

– Vi har ett stort elöverskott i Sverige. Av ungefär 150 terrawattimmar som vi producerar går drygt 20 på export, säger Winnhed.

Det kraftslag som fortsätter att växa snabbast i Sverige är vindkraften som slog nytt produktionsrekord med 40 procent under 2015. Förklaringen är främst det ekonomiska stöder som gjort att många vindkraftverk slagits upp de senaste åren, anser Pernilla Winnhed på Svensk energi.

– Ökningen beror framför allt på elcertifikatsystemet som är ett stödsystem för förnybar energi. Vindkraft är den förnybara el-energikälla som är mest konkurrenskraftig att göra investeringar i.

Pernilla Winnhed tycker att det blivit dags att ta bort stödet till vindkraft. Det styr elmarknaden i för hög grad och pressar elpriserna så att producenterna får mindre pengar att investera för i till exempel befintliga vattenkraftverk, anser hon.

– Jag tror att man inom några år borde fasa ut stödsystemet, framför allt till vindkraft för det är en mogen teknik i dag. Stöd ska inte ges till teknik som skulle kunna klara sig på marknaden på egna ben, tycker Winnhed.

Under 2015 har Eon och Vattenfall kommit med besked om att de tänker lägga ned fyra reaktorer vid kärnkraftverken i Oskarshamn och Ringhals i förtid.

Det bär sig inte ekonomiskt att driva dem vidare, anser bolagen. Elpriserna är låga ur ett historiskt perspektiv och väntas inte stiga de kommande åren.

Det gör att bara de kraftslag som får stöd kommer att kunna växa på den svenska elmarknaden de närmaste åren, enligt Pernilla Winnhed på Svensk energi.

– Jag tror att vi kommer få se en betydligt större del förnybar elproduktion framöver. För några år sedan pratade man om att 10 terrawattimmar vindkraft var max vad systemet skulle klara av men nu är vi uppe på 15.

– Vi kommer klara större andelar förnybart än det och redan nu är det en betydande del av produktionssystemet med 10 procent, säger Winnhed.