S störst i Ungt val

Socialdemokraterna blev största parti i Ungt val 2002, en omröstning bland landets gymnasieelever. Valdeltagandet var lågt, 34 procent. Det begränsar värdet av gymnasievalet.
Av 267 000 röstberättigade deltog 91 000 i valet. Av dem röstade nästan 15 000 blankt. De godkända rösterna fördelade sig så här: Socialdemokraterna 29,3 procent Moderaterna 20,1 procent Vänsterpartiet 16,4 procent Miljöpartiet 10,2 procent Kristdemokraterna 5,9 procent Folkpartiet 4,8 procent Sverigedemokr 3,8 procent. Inget övrigt parti fick över 1 procent av rösterna.