Minskat flyktingmottagande får stöd av opinionen, men kritik av kristen organisation

2:03 min

Mer kritik riktas mot regeringens åtgärder för att få ner antalet asylsökande. Samtidigt visar en mätning av DN/Ipsos att en majoritet av svenskarna vill att Sverige ska ta emot färre flyktingar.

 

Men opinionen har svängt kraftigt vid de fyra tillfällen som DN/Ipsos gjort undersökningen i år. Den första mätningen gjordes i mitten av februari då det var en övervikt för ett minskat mottagande. Sedan gjordes en ny undersökning efter att diskussionen kommit igång under sommaren och flyktingströmmen ökade, samt publiceringen av bilden på den treåriga Alan Kurdi. Då hade opinionen svängt kraftigt, och över 40 procent var för ett ökat flyktingmottagande.

I oktober svängde sedan opinionen och i den senaste undersökningen, som gjordes i början av december, var en majoritet för att ta emot färre flyktingar.

Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos säger att den mer negativa inställningen inte bör läsas som att svenskarna blivit mindre solidariska utan att mycket har handlat om hur mottagandet fungerat och regeringens hantering av frågan.

– Många som är kritiska till det sett som regeringen har hanterat frågan på, är det utifrån en omtanke om flyktingar.

Framöver så tror Nicklas Källebring att opinionen kan svänga åt båda hållen igen och det kommer att vara beroende av ett antal olika utvecklingar.

– Det ena är hur många som kommer att söka asyl, det är hur det politiska systemet förmår att hantera det här. Hur kommer omvärldsrapporteringen att se ut, alltså vad kommer vi att matas med för bilder, säger Nicklas Källebring.

Samtidigt som opinionen svängt under hösten så har även politiken tagit en ny vändning, och flera åtgärder har införts för att få ner antalet asylsökande. Åtgärderna har fått kritik från olika håll och nu i dag skriver den ekumeniska organisationen Sveriges kristna råd på DN Debatt att åtgärderna riskerar att urholka våra värderingar.

Generalsekreterare Karin Wiborn säger att även om hon har förståelse för att regeringen sitter i en svår situation och att det stora antalet flyktingar skapar ett visst kaos, men säger att det kanske är något man får leva med ett tag

– Det är inte något självklart att ha det så bra som vi har det här i Sverige. När vi pratar om flyktingkris så glömmer vi ibland bort att krisen är mycket större på andra håll, särskilt i fattiga länder i närheten av de här konfliktområdena än vad det är hos oss.