Många dör av sina jobb

Varje år dör omkring 2 miljoner människor världen över i arbetsplatsolyckor eller sjukdomar som har samband med arbetet. Det visar en rapport från Internationella arbetsorganisationen ILO.
I både i- och u-länder finns de farligaste jobben i jordbruket, på byggarbetsplatser och i gruvindustrin. ILO-rapporten publiceras inför Arbetarnas minnesdag som högtidlighålls i morgon.