Id-kravet kan höja priset på resan till Danmark

2:11 min

Det danska tågföretaget DSB presenterade i dag hur de ska genomföra de skärpta id-kontrollerna på tågen till Öresund. Det lär bli trångt på perrongen och eventuellt dyrare att åka över bron i framtiden. 

Samuel Larsson, Ekots reporter på plats på Kastrup, berättar att de planerade ID-kontrollerna uppskattningsvis kommer kosta DSB och Skånetrafiken, som kör trafiken över bron tillsammans, runt en miljon kronor om dagen. 

– Det här är en kostnad som man tänker ta själva i början, men om det pågår längre så kommer man lägga en extra kostnad på resenärerna. Det kan alltså kosta mer att åka mellan Malmö och Köpenhamn i framtiden eventuellt, säger han. 

Det som även framkommer är att alla resenärer kommer behöva byta tåg på Kastrup. Dessutom kommer resenärerna tvingas byta plattform.

Något som dels kommer leda till trängsel på perrongen, men även på tågen, enligt DSB.  

– Man kommer bygga upp 34 kontrollslussar här på plattformen, vilket kommer att försena människor någonstans mellan tio och 30 minuter, säger Samuel Larsson.  

Enligt DSB kommer kontrollanterna ta en kopia på varje resenärs ID-handling, för att kunna bevisa kontrollerna i efterhand. 

– Alla resenärer kommer alltså att kontrolleras och registreras för att man ska kunna lösa bevisfrågan. Svenska myndigheter ska inte kunna hävda att man inte skött sina kontroller på rätt sätt - om någon resenär väljer att göra sig av med sitt id under färden över bron. 

Reaktionerna från danskt håll har inte låtit vänta på sig, enligt Samuel Larsson. 

– De har ju retat upp sig på den här kostnaden. Det finns flera danska politiker som trycker på den danska regeringen för att de i sin tur ska trycka på den svenska regeringen för att de ska ta den här kostnaden. Än så länge är det bara politiska utspel i Danmark, men vi får se var den diskussionen landar.