Östergötland

Administration tar för mycket tid för arbetsförmedlare

1:30 min

Administration har tagit över arbetsförmedlarnas uppgifter i stället för att ordna fram arbeten till nyanlända. Det konstaterar statsvetaren Jennie K Larsson vid Linköpings universitet i en ny avhandling.


För fem år sedan tog Arbetsförmedlingen över ansvaret för flyktingmottagandet från kommunerna för att snabbt få in nyanlända på arbetsmarknaden. Det kallas etableringsreformen.

Nu har forskare för första gången studerat hur det fungerar i praktiken:

– Eftersom en så stor del av reformen är inriktad på att kontrollera och administrera alla aktiviteter som nyanlända förväntas gå i så har inte arbetsförmedlarna varken haft tid eller utrymme att göra deras huvudsakliga uppdrag, nämligen att hitta jobb till de här personerna, säger Jennie K Larsson, verksam vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle vid Linköpings universitet.  

Hon har intervjuat och observerat arbetsförmedlare, etableringslotsar och samhällskommunikatörer som mött nyanlända. Hon har sett engagerade men frustrerade arbetsförmedlare som inte kan göra det jobb de vill göra.

Jennie K Larsson hoppas nu att studien leder till att uppdraget för arbetsförmedlarna förändras så de får mindre administration för att kunna ge hjälp till de flyktingar som nu kommer till Sverige och inom ett par år ska ut på arbetsmarknaden:

– Om inte arbetsförmedlarna får möjlighet att sköta sitt jobb blir det ännu svårare att få de här personerna i arbete, säger Jennie K Larsson.

Avhandlingen "Integrationen och arbetets marknad" hittar du här.