Fet mattrend vänder på forskningen

1:29 min

På 1990-talet avlades kor fram för att mjölka fettsnålt. Men med rådande feta mattrend ser efterfrågan helt annorlunda ut. Och när mjölkbranschen hör av sig till forskarna räcker det med en titt i backspegeln.

Fet yoghurt, grädde och smör har blivit populära produkter och efterfrågan på mjölkfett har skjutit i höjden. Därför har mjölkbranschen vänt sig till forskarna på Sveriges lantbruksuniversitet för att få korna att mjölka fetare mjölk. Men det går lika bra med gammal forskning.

– Forskningen är gjord, men läs den baklänges, säger Rolf Spörndly som är foderforskare på SLU.

Det arbete som Rolf Spörndly och hans kollegor gjorde i början på 1990-talet kan alltså dammas av och användas baklänges. För på den tiden rådde en helt annan mattrend.

Då efterfrågade konsumenterna fettfri yoghurt, lättost, lättmargarin och minimjölk. Man pratade om ett smörberg och mejerierna fick stora mängder överblivet mjölkfett som inte gick att sälja. Det ledde till att mjölkböndena fick sämre betalt för fettet i mjölken.

För att få fram kor som mjölkade fettsnålt drogs avelsprojekt igång. Rolf Spörndly och hans kollegor fick forskningsanslag och tog fram nya dietrekommendationer för korna, som skulle få mer proteinrikt kraftfoder och mindre hö. Det ledde till att fetthalterna sjönk.

Men 2000-talets feta trend har medfört att efterfrågan och priset på mjölkfett har ökat. Därför avlas nu mer på kor som ger fet mjölk, och mjölkbönderna har alltså återigen vänt sig till foderforskarna för att öka fetthalten.

Då börjar ni forska på det?

– Ja, antingen börjar man forska på det och söker forskningspengar, eller så plockar vi fram vår gamla bok från 1991 och läser den baklänges. Det är det vi kommer fram till när vi gör nya försök, säger Rolf Spörndly.