Så skyddar du din trädgård!

Lästips måndag 6 juni

Växtskydd

Bommarco, R. & Pettersson, M-L. 2003. Naturliga fiender till växtätande insekter. Fakta Trädgård-Fritid nr 97.

Nedstam, B. & Sandskär, B. 1997. Biologisk bekämpning av skadedjur i hobbyväxthus. Fakta Trädgård-Fritid nr 36.

Pettersson, M-L. 2004. Skydda din trädgård. Ordalaget

Pettersson, M-L. & Åkesson, I. 2003. (rev.) Växtskydd i trädgård. Natur och Kultur/LTs förlag

Pettersson, M-L. 2005. Vad är potatisen angripen av? Fakta Trädgård.Fritid nr 79.

Carlson-Nilsson, U., Pettersson, M-L. & Rämert, B. 2004. Svartfläcksjuka på rosor – rätt sortval är A och O. Fakta Trädgård-Fritid nr 13.

Wirén, E. 2003. Rådjur och gnagare i våra trädgårdar. Fakta Trädgård-Fritid nr 25.

Åkerberg, C. 1996. Bikarbonat mot mjöldagg. Fakta Trädgård-Fritid nr 51.

Åkerberg, C. 2001. Växtskyddsmedel. Fakta Trädgård-Fritid nr 6.

Åkerberg, C. 2002 Sniglar och snäckor i trädgården. Fakta Trädgård-Fritid nr 16.

Öberg, S. 2004. Spindlar – viktiga nyttodjur i trädgården. Fakta Trädgård-Fritid nr 104.

I Faktablad om växtskydd-trädgård finns i stort sätt alla skadegörare på trädgårdsväxter beskrivna.

Faktablad om växtskydd-trädgård och Fakta Trädgård-Fritid kan beställas från SLU Publikationstjänst, Box 7075, 750 07 Uppsala. Tfn 018-67 11 00, 67 12 67, e-post: publikationstjanst@slu.se, hemsida www.entom.slu.se