Psykiatrin i Malmö har problem

Flera problem inom psykiatrin i Malmö lyfts fram i en revisionsrapport.
Anledningen till revisionen som gjordes i vintras är de problem som finns inom psykiatrin i Malmö. Ett av problemen är att nästan dubbelt så många patienter besöker Resurskliniken än vad den är avsedd för. För att avlasta kliniken föreslår revisorerna att man inför en särskild akutbil med läkare som dygnet runt ska kunna ta emot psykiatriska patienter. Bo Toft som är tillförordnad chef för psykiatrin i Malmö säger att han väl känner till problemen och att han kan tänka sig lösningen med en särskild akutbil.