Går reinkarnation och kristenhet ihop?

11 min

På julaftonen skrev biskop emeritus Bengt Wadensjö en uppmärksammad debattartikel i Svenska Dagbladet om att allt fler svenskar tror på själens återfödelse i en ny kropp, och att det ställer de kristna församlingarna inför nya utmaningar. Frågan är om det är dags för kristendomen att öppna upp för en förskjutning i tron? Diskussion mellan Bengt Wadensjö och Franciskus Urban Sylvan, biskopsvikarie i nordisk-katolska kyrkan.