Kalkalger ökar trots försurning

1:48 min

En liten men viktig kalkbildare i världens hav har inte reagerat som forskarna förutsåg.

Den ökande koldioxidhalten i luften har lett till försurning av haven och det förväntas ge problem för många marina organismer som bildar kalk. Men en mycket liten, viktig kalkbildare har visat sig gå på tvärs mot forskarnas förväntningar.

– Coccolitoforiderna är otroligt coola organismer. För de kan både fotosyntetisera – alltså göra om koldioxid till syre. Och de gör skal av kalk. Så de ingår på två sätt i kolcykeln, säger Helena Filipsson som är docent i geobiosfärsvetenskap vid Lunds universitet.

De organismer hon talar om är encelliga växtplankton som alltså bygger sig ett skal av kalkplattor, som bara är några mikrometer stora.

Det är bland annat de som genom miljoner år bildat Dovers vita klippor och Skånes skrivkrita.

Man hade trott att de skulle få svårare att bilda sina kalkplattor i ett surare hav, men en undersökning av coccolitoforidernas förekomst i Nordatlanten sedan mitten på 1960-talet tyder på att de i stället kunnat utnyttja de högre koldioxidhalterna, i kombination med en högre vattentemperatur, för att öka sin tillväxthastighet.

Tvärtemot vad forskarna förväntade sig, har de här organismerna inte tagit skada, utan i stället ökat dramatiskt.

Forskarna som gjort undersökningen menar att det här visar hur lite vi egentligen förstår om hur de komplexa marina ekosystemen fungerar.

Men Helena Filipsson, som själv forskar om marina miljö- och klimatförändringar, menar att det handlar om graden av försurning.

– Jag tror att den marina försurning som vi har än så länge inte är så stor att den verkligen har en betydelse för coccolitoforider, säger hon.

Att de till och med skulle gynnas av mer koldioxid i haven?
– Ja, precis, tills det kommer till något slags gräns, där man kan tänka sig, att blir det för mycket, så slås de ut, för då sänks pH och då får de svårare att bygga sina skal.

Referens: Rivero-Calle et al: "Multidecadal increase in North Atlantic coccolithophores and the potential role of rising CO2", Science 2015. DOI:10.1126/science.aaa8026.