Vapenaffär för dyr för Sydafrika

Sydafrika tyngs allt mer under vapenaffären med Sverige där det bland annat ingår JAS-Gripenplan. På grund av valutaförändringar sedan kontrakten skrevs på för två och ett halvt år sedan, har kostnaderna för affären fördubblats.
Den politiska oppositionen och flera folkrörelser i vill nu att Sydafrika sätter stopp för ytterligare svenska stridsflygplan, i ett läge där vapenaffären slukar allt mer av Sydafrikas resurser: Ingen valutasäkring Av närmast oförklarlig anledning säkrades affären inte mot valutaförändringar. Kontraktet är uppgjort i dollar, men eftersom den sydafrikanska valutan, randen, har försvagats kraftig mot dollarn har vapenköpet blivit mer än dubbelt så dyrt för Sydafrika. När kontraktet ingicks kostade korvetterna, ubåtarna och de svenska JAS-Gripenplanen med mera, 30 miljarder rand. Men med dagens växelkurs börjar notan krypa uppåt sjuttio miljarder rand, vilket motsvarar en bit över sextio miljarder svenska kronor. Sociala behoven bör prioriteras Sydafrikas LO, förbundsorganisationen COSATU anser att de summor, som nu läggs på vapen, inte står i någon relation till de sociala behoven som finns i landet. Facket är också kritiskt till att de arbetstillfällen, som utlovades i utbyte mot affären, inte alls kommer de fattiga massorna till godo. Man borde i stället ha satsat på andra projekt för att skapa så många jobb som möjligt, i ett land med en arbetslöshet på trettio procent, anser den fackliga organisationen. Stopp för ytterligare JAS-plan Enligt fackets beräkningar måste Sydafrika bara i år lägga mer än tre gånger så mycket på vapen som man kan satsa på fattigdomsbekämpning. Den politiska oppositionen och flera utomparlamentariska rörelser försöker nu förmå den sydafrikanska regeringen att åtminstone stoppa framtida delar av vapenaffären. Nästa steg är en option på ytterligare 19 svenska JAS-Gripenplan, som måste lösas in senast 2004. Sex miljoner väntas dö i aids Den sydafrikanska regeringen har hittills sagt att att bara en katastrof kan få den att avstå från att lösa in optionen, men oppositionen menar att katastrofen, där sex miljoner sydafrikaner väntas dö i aids fram till 2010 redan är ett faktum och att det inte finns anledning att köpa fler flygplan. Stefan Winiger, reporter