Många slutar sina svensk-studier

Över hälften av alla vuxna som studerar svenska inom SFI, svenska för invandrare, avbyter sina studier innan de har blivit godkända, visar en rapport från Skolverket. Situationen är densamma i alla delar av landet.
Avbrotten leder i många fall till att det blir svårare för invandrarna att få varaktiga arbeten och det tar längre tid att slutföra SFIi-studierna för dem som väljer att återuppta studierna. Orsakerna till avbrotten är flera, exempelvis arbete, sjukdom eller föräldraledighet, men i 60 procent av fallen känner kommunerna inte till orsaken till avbrottet.