Patienter med cancer tränar för livet

2:00 min

Fysisk träning kan användas som behandling för flera sjukdomar än man tidigare känt till, till exempel astma, demens och cancer. Det menar forskare från Köpenhamns universitet.

Nu ska 600 svenska patienter med cancer testa hur träning på gym påverkar sjukdomen. Några av de som prövar det här är en grupp cancerpatienter som tränar på Friskis och Svettis i Uppsala. En av dem är Ann, som nyligen drabbades av tarmcancer.

– För mig personligen så har det varit ett väldigt bra sätt att hålla flyt på en normal vardag mitt i en kaotisk situation med alla cellgiftsbehandlingar och provtagningar och det är ju bra för välbefinnandet bara det, berättar Ann, som nyligen drabbades av tarmcancer.

– Sedan har jag märkt att jag orkar mera. De dagar man har varit väldigt trött och hängig så har man haft det här. Och när man kommer in så känner man sig väldigt glad och nöjd, och piggare faktiskt. Så det har varit lite som en morot att komma hit.

Hon och snart 600 andra cancerpatienter deltar i ett vetenskapligt projekt för att se om fysisk träning påverkar cancersjukdomen. Alla deltagare har bröst- prostata eller tarmcancer. Var och en får ett individuellt program och det anpassas efter dagsformen. Har man en dålig dag, t ex efter en cellgiftskur, gör man så mycket man orkar.

Efter ett halvår på gymmet ska patienterna följas upp under tio år för att bland annat se om risken för återfall minskar, om den mentala och fysiska styrkan ökar, men också om den stora trötthet som många drabbas av, fatiguen, kan bemästras.

Deras träningscoach heter Ingrid Demmelmaier och hon är nöjd med insatserna.

– Vi märker ju att deltagarna blir starkare och vi ser i deras konditionstest att de får bättre kondition. De säger själva att de blir piggare och gladare och att det här kanske var det som var bra med att få den här diagnosen och behandlingen, just att man fick möjlighet att träna mer än tidigare och få möjlighet att komma igång, säger hon.

Forskningsprojektet leds av professor Karin Nordin vid Uppsala universitet som har arbetat med forskning på området i flera decennier. Hon tycker att den här studien är bland de roligaste hon har gjort, eftersom den fått så positivt gensvar, inte minst hos patienterna.

– Många av patienterna har aldrig tränat förut, men nu känner de att de själva har möjlighet att påverka sin sjukdom, berättar hon. Det är något friskt och positivt och de får något annat att tänka på.

 En av forskarna i projektet är forskningssköterskan Birgitta Johansson, som vill att träning ska bli en behandlingsform för fler:

– Först hoppas vi att lära oss mer om betydelsen av fysisk aktivitet under behandling mot cancer, och samtidigt också hur det här skulle kunna fungera i klinisk verksamhet. Så om det visar positiva effekter så hoppas vi att det ska kunna omsättas i praktiken senare så att så många som möjligt ska få tillgång till fysisk aktivitet.

Den danska studien om träning som medicin är publicerad i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 2015: 25:1-72.


Träning mot trötthet

Studien pågår i Uppsala, Linköping och Malmö/Lund, där 600 nydiagnosticerade cancerpatienter får ett träningsprogram samtidigt med sin medicinska behandling.

Efter ett halvår med högintensiv eller lågintensiv träning plus ett motivationsstödjande program, ska forskarna undersöka deltagarnas trötthet/fatigue, livskvalitet och andra faktorer.

Studien finansieras med 12 miljoner kr under fem år av Cancerfonden. Vetenskapsrådet bidrar med 1,9 miljoner årligen i fem år, och Nordisk cancerunion med ca 800 000 kr.

Samtidigt pågår en annan studie, "Optitrim" för bröstcancerpatienter vid Karolinska institutet, där forskarna bland annat vill undersöka vilken typ och intensitet av träning som gynnar cancerpatienterna, och hur man kan förbättra deras rehabilitering och livskvalitet.